Utförda transplantationer i Sverige 1964-2017 fördelat på år, organ och center. Under respektive flik hittar man exempelvis antalet organdonatorer, antalet organ, fördelning mellan levande givare och avliden donator med mera. Statistiken sammanställs av OFO Mellansverige i Huddinge och rapporteras kvartalsvis. Kopia av 2017-12-31 Sv Tx Reg

Transplantationscentra i Sverige

Globala data sammanställda av EU om organdonation och transplantation fördelat per världsdel. Newsletter Transplant 2017

Donationsrådet har information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret här.

Nordic Pediatric Renal Transplant Study Group (NPRTSG) har statistik om njurtransplanterade barn i Norden här.

 

Scandiatransplant bildades 1969 och är den organization med säte i Århus Danmark som organiserar utbyte (allokering) av organ för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I dessa länder bor cirka 26.5 miljoner invånare. Organisationen ägs av de 10 sjukhus i Norden som utför transplantationer. Cirka 2 000 patienter transplanteras årligen inom Scandiatransplant. Data rörande väntelistor och utförda transplantationer i Norden här.

Medlemskap