Styrelsen väljs av föreningens årsmöte som tidsmässigt sammanfaller med föreningens årliga Höstmöte, vilket var nu senast den 19 oktober 2017

Nästa årsmöte är den 19 oktober 2018 i samband med föreningens höstmöte i Stockholm.

ORDFÖRANDE

GUNNAR SÖDERDAHL

gunnar.soderdahl@karolinska.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

SEKRETERARE

HELENA TAFLIN

helena.taflin@vgregion.se
Transplantationscentrum, Sahlgrenska sjukhuset

Bengt von Zur-Mühlen

SKATTMÄSTARE

BENGT VON ZUR-MÜHLEN

bengt.muhlen@medsci.uu.se
Transplantationskirurgen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

VIVAN HELLSTRÖM

vivan.hellstrom@akademiska.se
Transplantationskirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala

TORBJÖRN LUNDGREN

torbjorn.lundgren@sll.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

MARKUS GÄBEL

markus.gabel@vgregion.se
Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Ehab Rafael
EHAB RAFAEL

ehab.rafael@skane.se
Transplantationskirurgen, Skånes universitetssjukhus i Malmö

ANNA FORSBERG

anna.forsberg@skane.se
Professor i Vårdvetenskap och Thoraxrepresentant – LUND