Styrelsen

Styrelsen 2019

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte som tidsmässigt sammanfaller med föreningens årliga Höstmöte, vilket var nu senast den 19 oktober 2017. Nästa årsmöte är den 19 oktober 2018 i samband med föreningens höstmöte i Stockholm.
OrdförandeGunnar Söderdahl
gunnar.soderdahl@karolinska.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

SekreterareHelena Taflin
helena.taflin@vgregion.se
Transplantationscentrum, Sahlgrenska sjukhuset

SkattmästareBengt von Zur-Mühlen
bengt.muhlen@medsci.uu.se
Transplantationskirurgen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Vivan Hellström
vivan.hellstrom@akademiska.se
Transplantationskirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Torbjörn Lundgren
torbjorn.lundgren@sll.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
Markus Gäbel
markus.gabel@vgregion.se
Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Ehab Rafael
ehab.rafael@skane.se
Transplantationskirurgen, Skånes universitetssjukhus i Malmö
Anna Forsberg
anna.forsberg@skane.se
Professor i Vårdvetenskap och Thoraxrepresentant – Lund