Svensk Transplantationsförening

utgör en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader.

Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Föreningen anordnar ett årligt Höstmöte som alternerar mellan Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg.

  • Göteborg 2011
  • Stockholm 2012
  • Uppsala 2013
  • Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige)
  • Göteborg 2015 22-23 oktober
  • Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening 20-21 oktober
  • Uppsala 2017

Akademiska från söder

Föreningens Deltagande

Föreningen deltar eller är delarrangör i flera möten som rör donation och organtransplantation med exempelvis:

Leverdagarna och Rolf Olsson symposiet där mötet brukar äga rum i slutet av september i Göteborg.

Stockholm Liver Week med information på: leverveckan.se

Accessmötet – access är den port som behövs för peritoneal eller bloddialys och accesskirurgin sköts oftast av transplantationskirurger.

Dialäsen omslag

Medlemmar i Svensk Transplanationsförening erhåller tidningen Dialäsen utan extra kostnad.

Dialäsen är en tidning för läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer och medicintekniker verksamma inom njursjukvård och transplantation. Tidningen utkommer med sex nummer per år och upplagan är cirka 3000 exemplar.

dialasen.com

TTS Transplanation society

Medlemmar i Svensk Transplantationsförening kan till ungefär halva ordinarie kostnaden bli medlemmar i The Transplantation Society (TTS). Organsiationen har 6700+ medlemmar och är ett internationellt forum för utvecklingen av organtransplantation. TTS tidning Transplantation är en av de mest inflytelserika vetenskapliga tidningarna inom transplantation och citeras mer än 25000 gånger varje år.

Medlemskap – hur man kan bli medlem

Läkare, blivande läkare och annan medicinsk yrkesutövare såsom sjuksköterskor, transplantations- eller patientkoordinatorer är välkomna att söka medlemskap i Svensk Transplantationsförening. Företrädare för medicinen (transplantation) närstående verksamhet ges möjlighet till associerat medlemskap. Skicka ett meddelande till föreningens kassör.

Ange ditt önskemål om medlemskap och var du arbetar. Ange även om du är medlem i Sveriges Läkarförbund då årsavgiften i så fall debiteras genom dem. Övriga erlägger årsavgiften på 100 kronor på föreningens postgiro:
3 46 24-7.

Svensk Transplantationsförening är affiliated society i TTS (The Transplantation Society). Medlemmar i Svensk Transplantationsförening får reducerad årsavgift till TTS (cirka halva kostnaden och man slipper egna utlands giroavgifter). Fullt reducerat medlemskap (läkare och disputerade) kostar 750 kronor per år, och reducerat associerat (övriga) kostar 325 kronor. Även TTS avgiften sätts in på föreningens postgiro.

Stadgar för Svensk Transplantationsförening

Medlemskap