TTS

TTS är en global förening med huvudsäte i Montreal Canada och har mer än 6 700 medlemmar i 105 länder. Medlemmarna är professionellt knutna till transplantation av organ, celler eller vävnad. TTS vision statement: The Transplantation Society will provide the focus for global leadership in transplantation.

”The mission of The Transplantation Society is to provide global leadership in the practice of human transplantation. The responsibility of The Transplantation Society is to establish guidelines of clinical practice, advance programs of education, and to promote ethical standards for clinical care and scientific investigation.”

Svensk Transplantationsförening är ”affiliated society” i TTS (The Transplantation Society). Medlemmar i Svensk Transplantationsförening får reducerad årsavgift till TTS (cirka halva kostnaden och man slipper egna utlands giroavgifter). TTS avgiften sätts in på Svensk Transplantationsförening postgiro 3 46 24-7.
  • Fullt rabatterat medlemskap (läkare och disputerade) kostar 750 kronor per år.
  • Reducerat associerat (övriga) kostar 375 kronor.
Med TTS-medlemskapet blir tidningen Transplantation tillgänglig och man får reducerad avgift till TTS kongresser.

De som önskar söka medlemskap i TTS genom Svensk Transplantationsförening kontaktar föreningens skattmästare.