HÖSTMÖTET alternerar mellan de olika orterna Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. 2017 är mötet den 19 till 20 oktober i Uppsala.

Anmälan – se fliken på högersidan ”Anmälan till årligt höstmöte”

SvTx Höstmöte 2017 Program

Deltagaravgiften på 1100 kronor sätts in på föreningens plusgiro 3 46 24-7. Glöm inte skriva dit avsändare och om du inte betalar själv var vänlig var noga med att be den som gör det ange avsändare.

World Kidney Day 9 mars 2017. This years campaign promotes education about the harmful consequences of obesity and its association with kidney disease, advocating healthy lifestyle and health policy measures that make preventive behaviors an affordable option.

European Society for Organ Transplantation (ESOT) is the umbrella organisation under which all European transplant activities are organised. Furthermore, ESOT gathers the European and international transplant scene at its biennial Congress: the next one will take place in Barcelona (Spain), from 24 to 27 September 2017

Välkommen till Leverdagarna 5-6 oktober på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg! Mötet samarrangeras mellan Transplantationscentrum, Sektionen för Medicinsk Gastroenterologi/Hepatologi och Kliniken för Anestesi och Intensivvård. Mötet börjar med en forskningsworkshop på torsdagen kl. 10.00 och avslutas på fredagens eftermiddag kl. 15.30. Målgruppen för mötet är som alltid läkare, sjuksköterskor och annan personal inom gastroenterologi/hepatologi, infektionssjukdomar samt transplantation.

Program Leverdagar 2017

Länk till anmälan senast 22 september

Donationsveckan 2017 är förlagd till 9-15 oktober.

För sjunde året i rad initierar Socialstyrelsen Donationsveckan som är en årligen återkommande kampanjvecka. Syftet är att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation och att få fler människor att ta ställning Livsviktigt

Medlemskap