Höstmötet och Leverveckan

SVENSK TRANSPLANTATIONS-FÖRENINGS HÖSTMÖTE

5 til 6 december 2024 i Stockholm

INBJUDAN TILL

HÖSTMÖTE SVENSK TRANSPLANTATIONSFÖRENING

5 till 6 december i Stockholm

Höstmötet arrangeras en gång årligen och platsen roterar mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. I år är det Stockholms tur och mötet arrangeras på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46.

Program och länk till anmälan kommer i höst.

Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare, transplantations- och patientkoordinatorer, sjuksköterskor och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader. Medlemsantalet är cirka 300 individer. Svensk transplantationsförenings ändamål är att främja organdonationens och organtransplantationens utveckling framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. Föreningen har haft verksamhet sedan 1983. Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Syftet med Höstmötet är att förmedla ny kunskap om läkemedel och behandlingar. Att utbyta erfarenheter, diskutera och förankra nya riktlinjer för uppföljning av transplanterade patienter och vara ett forum för samarbete nationellt.

SVENSKA LEVERVECKAN

Varmt välkommen till Svenska Leverveckan som går av stapeln 5-7 februari 2024 i Stockholm.

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, tredagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap.

Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

Leverveckan är en plattform där läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt.

Anmälan är öppen och du hittar den och programmet för Leverveckan 2024 online. Leverveckans hemsida

Early bird deadline: 14 december 2023.

Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm!

Organisationskommittén

 

Föreningens Höstmöten från 2011 och framåt

Göteborg 2011Stockholm 2012, Uppsala 2013, Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige), Göteborg 2015, Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening, Uppsala 2017, Stockholm 2018, Göteborg 2019, Malmö 2020 flyttat till 2022, Uppsala 2023