Höstmötet

SVENSK TRANSPLANTATIONS-FÖRENINGS HÖSTMÖTE

Uppskjutet till 2022 men sker som planerat i MALMÖ 

Höstmötet 2020 har på grund av Covid-19 pandemin skjutits men kommer att arrangeras i Malmö 2022

Intresseanmälan för programpunkter och information kan fås via mail clara.paul@skane.se

 

Föreningens Höstmöten från 2011 och framåt

Göteborg 2011

Stockholm 2012

Uppsala 2013

Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige)

Göteborg 2015

Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening

Uppsala 2017

Stockholm 2018

Göteborg 2019

Malmö 2020 flyttat till 2022