Höstmötet

SVENSK TRANSPLANTATIONS-FÖRENINGS HÖSTMÖTE

Uppskjutet till hösten 2021 men sker som planerat i MALMÖ 

Höstmötet 2020 har på grund av Covid-19 pandemin skjutits upp ett år men kommer att arrangeras i Jubileumsaulan inne på sjukhusområdet på Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 5.

Intresseanmälan för programpunkter och information kan fås via mail ehab.rafael@skane.se

Årsmötet 2020 sker digitalt i höst, datum och inloggning meddelas senare.