Höstmötet

SVENSK TRANSPLANTATIONS-FÖRENINGS HÖSTMÖTE

10-11 november 2022 i Malmö 

Varmt välkomna till årets höstmöte. Anmälan sker på denna länk:

https://www.trippus.net/nationellatransplantationsmötet22

 

 

TORSDAG 10 NOVEMBER

Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus Malmö (Sus)

 

Session 1 Moderator: Anders Christensson

 

09.30-10.00 Fika och registrering  
10.00-10.15

Inledning

 

Björn Lövgren- Ekmehag, Förvaltningschef Sus

Anders Christensson, ordförande Transplantationscentrum Sus

10.15-10.35

 

DCD – en framgångssaga

Markus Gäbel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Kerstin Karud, Sus

10.35-10.55 HLA-matchning hur, när och varför? Ann-Sofie Liedberg, Sus
10.55-11.05 Bensträckare  

11.05-11.25

 

Den multiorgantransplanterade patienten Jana Ekberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

11.25-11.45

 

Organfördelning med AI – ett mer rättvist tillvägagångssätt? Johan Nilsson, Sus
11.45-12.00 Unga vuxna mottagning Karin Edlund, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
12.00-13.00

Lunch (mingel) & utställning

 

 
Session 2 Moderator: Gustav Lund

13.00-13.20

 

CMV profylax/ behandling

(Maribavir & Letermovir)

Gisela Otto, Sus
13.20-13.30 BK-viremi – Nya guidelines Fredrik Månsson, Sus
13.30-13.35 Bensträckare  
13.35-13.50 SGLT2-hämmare efter transplantation Carin Wallquist, Sus 
13.50-14.00 Bensträckare  
14.00-14.10 Normotherm Regional Perfusion(NRP) Markus Gäbel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
14.10-14.30 Betydelsen av tromboinflammation vid transplantation Gabriel Strandberg, Sus
14.30-14.35 Bensträckare  
14.35-14.45 Nationellt Programområde PIVoT Per Lidnér, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
14.45-15.15

Kaffe & utställning

 

 

 

 

Session 3 Moderator: Marita Dalvindt

15.15-15.35 Framtiden inom perfusion Stig Steen, Sus

15.35-15.50

 

 

DCD – samtidigt lunguttag vid abdominalt NRP och framtida kombinerad thorax och abdominal NRP Sandra Lindstedt, Sus

15.50-16.05

 

Könsskillnader avseende symtom efter organtransplantation Anna Forsberg, Sus
16.05-16.15 Bensträckare  

16.15-16.35

 

Nya framsteg avseende preservation

av lungor

Sandra Lindstedt, Sus

16.35-16.50

 

Ex-vivo perfusion vid hjärttransplantation: 5 års erfarenhet

av hjärtboxen

Viktoria Jernryd, Sus

17.00-18.00

 

Svensk Transplantationsförenings årsmöte  

18.00-18.10

 

Prisutdelning STF stipendium  
19.00 Middag  
 

 

 

 

FREDAG 11 NOVEMBER

Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus Malmö (Sus)

 

Session 4 Moderator: Kerstin Karud
09.00-09.10 Nationella arbetsgruppen LD njure Peter Barany, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

09.10-09.50

 

Challenges and opportunities for transplantation in a multi-ethnic and multi-faith population

Prof Gurch Randhawa University of Bedfordshire, UK

 

09.50-10.10

 

”Berlin Heart” & ABOi hjärttransplantation på barn Karin Tran Lundmark och Michal Odermarsky, Sus
10.10-10.40

Kaffe & utställning

 

 
Session 5 Moderator: Carin Wallquist
10.40-11.10 Transplantation i en åldrad population Helen Erlandssson, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm /Søren Schwartz Sørensen, Rigshospitalet Köpenhamn                        
11.10-11.30 Scandiatransplant – Hur fungerar det? Bo-Göran Ericzon, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
11.30-11.40 Bensträckare  
11.40-12.00 Maskinperfusion vid levertransplantation William Bennet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
12.00-13.00

Lunch (mingel) & utställning

 

 
Session 6 Moderator: Clara Paul

13.00-13.20

 

Är transplanterade underbehandlade av andra specialiteter? Henrik Benoni, Akademiska sjukhuset, Uppsala
13.20-13.40 Immunsupprimerande i pipeline Ilkka Helanterä, Helsingfors Universitetssjukhus
13.40-13.45 Bensträckare  
13.45-14.05 Framtidsspaning inom farmakogenetik Staffan Rosenborg, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
14.05-14.15 Bensträckare  
14.15-14-35 Konferensrapport TTS Ilkka Helanterä, Helsingfors Universitetssjukhus
14.35-14.45 Nyheter i Donatorsutredning LD Bengt von Zur Mühlen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

14.45-15.00

 

Personcentrerade digitala vårdmöten Ingrid Petersson och Ulla-Maj Andersson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
15.00 Slut  

 

 

Föreningens Höstmöten från 2011 och framåt

Göteborg 2011

Stockholm 2012

Uppsala 2013

Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige)

Göteborg 2015

Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening

Uppsala 2017

Stockholm 2018

Göteborg 2019

Malmö 2020 flyttat till 2022