Aktuellt

STEP – ScandiaTransplant kidney Exchange program

Den 9 april 2019 beslutade Scandiatransplant om reglerna för korsvis njurdonation med levande givare. Programmet går under beteckningen STEP. I Sverige genomfördes framgångsrikt ett trepartsbyte av njurar i december 2018 beskrivet i en artikel i Läkartidningen. Programmet baserar sig på en komplex matematisk algoritm för korsvis byte av levande njurdonator om denne är inkompatibel till sin tänkta njursjuka mottagare.

DCD – Donation efter cirkulationsstillestånd

Den 10 mars 2020 presenterade DCD-projektet sin slutrapport och nu övergår verksamheten i rutinsjukvård. Eftersom man behöver bygga upp kompetens, logistik och resurser sker bredare införande successivt. Det är regionerna som ansvarar för utvecklingen med stöd av de regionalt donationsansvariga och koordinering genom VOG-Organ (Verksamhetsområdesgrupp organ).