Aktuellt

Svensk Transplantationsförenings rekommendation för vaccinationer mot Covid-19 

 

  • Svensk Transplantationsförening rekommenderar vaccination mot COVID-19 till vuxna (18 år), icke-gravida organtransplanterade samt till de som står på väntelista för organtransplantation.
  • Samma rekommendation gäller för ö-transplanterade samt de som står på väntelista för ö-transplantation.
  • Organtransplanterade betraktas som tillhörande riskgrupp för allvarlig COVID-19 infektion och bör därför prioriteras i fas II i enlighet med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation
  • Organtransplanterade bör erhålla en tredje dos mRNA vaccin enligt FHM’s rekommendation från 210901

SvTx Covid-19 Vaccin rekommendation 210216

SvTx Covid-19 Vaccin rekommendation 210225

SvTx Covid-19 tredje dos transplanterade

 

Donationsutredningen – Organbevarande behandling för donation

Den 3 juni 2019 landade den kompletterande donationsutredningen där man lämnar förslag i syfte att öka antalet organ tillgängliga för transplantation. Utredningen kom fram till att det kan vara godtagbart att utföra vissa medicinska insatser innan döden för att möjliggöra organdonation efter döden. Likaså finner man att förutsättning för organdonation får utredas hos möjlig organdonator under organbevarande behandling.

Här är Svensk Transplantationsförenings remissvar Donationsutredningen.

STEP – ScandiaTransplant kidney Exchange program

Den 9 april 2019 beslutade Scandiatransplant om reglerna för korsvis njurdonation med levande givare. Programmet går under beteckningen STEP. I Sverige genomfördes framgångsrikt ett trepartsbyte av njurar i december 2018 beskrivet i en artikel i Läkartidningen. Programmet baserar sig på en komplex matematisk algoritm för korsvis byte av levande njurdonator om denne är inkompatibel till sin tänkta njursjuka mottagare.

DCD – Donation efter cirkulationsstillestånd

Den 10 mars 2020 presenterade DCD-projektet sin slutrapport och nu övergår verksamheten i rutinsjukvård. Eftersom man behöver bygga upp kompetens, logistik och resurser sker bredare införande successivt. Det är regionerna som ansvarar för utvecklingen med stöd av de regionalt donationsansvariga och koordinering genom VOG-Organ (Verksamhetsområdesgrupp organ).