Aktuellt

Varmt välkommen till detta nationella levermöte, Svenska Leverveckan som går av stapeln den 13–15 juni i Stockholm

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,

Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom. Leverveckan är en plattform där läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm och vartannat år i Göteborg.

På grund av det aktuella pandemiläget har årets levervecka flyttats till den 13–15 juni, 2022. Vi laddar nu om för ett riktig fullspäckat möte!

Anmälan via Leverveckans hemsida Leverveckan

STEP – ScandiaTransplant kidney Exchange program

Den 9 april 2019 beslutade Scandiatransplant om reglerna för korsvis njurdonation med levande givare. Programmet går under beteckningen STEP. I Sverige genomfördes framgångsrikt ett trepartsbyte av njurar i december 2018 beskrivet i en artikel i Läkartidningen. Programmet baserar sig på en komplex matematisk algoritm för korsvis byte av levande njurdonator om denne är inkompatibel till sin tänkta njursjuka mottagare.

DCD – Donation efter cirkulationsstillestånd

Den 10 mars 2020 presenterade DCD-projektet sin slutrapport och nu övergår verksamheten i rutinsjukvård. Eftersom man behöver bygga upp kompetens, logistik och resurser sker bredare införande successivt. Det är regionerna som ansvarar för utvecklingen med stöd av de regionalt donationsansvariga och koordinering genom VOG-Organ (Verksamhetsområdesgrupp organ).