Aktuellt

Svenska Leverveckan 7-9 februari 2022

Äntligen återöppnar vi Svenska Leverveckan på plats i Stockholm nästa år! Varmt välkommen till det detta nationella levermöte som går av stapeln den 7–9 februari 2022! Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och årets möte är det tredje i ordningen. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm, och vartannat år i Göteborg. http://airpages.se/clients/leverveckan/

Vi har förhoppningen att Svenska Leverveckan blir en plattform där alla läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

2022 års program omfattar bl. a:

 • Icke-invasiva tester för tidig upptäckt av levercirros
 • Intensivvård vid svår leversjukdom
 • Multidisciplinärt omhändertagande vid levercirros – presentation av nya riktlinjer
 • HCC-risk vid kronisk leversjukdom
 • Levertransplantation för gallgångsdysplasi vid PSC
 • Vaskulära komplikationer efter levertransplantation
 • Enhanced recovery efter leverkirurgi och transplantation
 • Behandling av gallgångsstrikturer
 • Aspekter hur kön och ålder påverkar risk och sjukdomsbild vid kronisk leversjukdom
 • Pediatrisk workshop
 • Basic Science (Liver Academy)
 • Omvårdnadsprogram

Omvårdnadsprogrammet är på svenska, övrigt program på engelska.

Om föreskrifterna avseende smittskydd ändras så reserverar vi oss att mötet kan komma att konverteras till ett digitalt möte.

Vi hälsar er välkomna till Svenska Leverveckan i Stockholm 7–9 februari 2022!

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46. Hitta hit

Så missa inte att boka in 7–9 februari 2022 i era kalendrar för Svenska Leverveckan 2022.  Registreringen öppnade den  14 oktober. https://axacoair.se/go?TrLqEBC3

Välkommen till Stockholm i februari 2022


Huvudansvariga

Per Stål
Hanns-Ulrich Marschall
Leversjukdom
Antti Oksanen
Anna Cederborg
Infektion
Soo Aleman
Omvårdnad
Pia Loqvist
Karin Edlund

 


Levertransplantation

Henrik Gjertsen
Andreas Schult
Anestesi
Cathrin Hällström
Christian Rylander
Radiologi
Nikolaos Kartalis
Basic Science
Ewa Ellis
Noémi Van Hul
Annika Wahlström

Barn
Thomas Casswall
Nils Ekvall
Levertumör – metastas
Christian Sturesson
Magnus Rizell
Administration
Annika Roback
Minna Kjerrulf
Tanja Mogerud
     

Svensk Transplantationsförenings rekommendation för vaccinationer mot Covid-19 

 

 • Svensk Transplantationsförening rekommenderar vaccination mot COVID-19 till vuxna (18 år), icke-gravida organtransplanterade samt till de som står på väntelista för organtransplantation.
 • Samma rekommendation gäller för ö-transplanterade samt de som står på väntelista för ö-transplantation.
 • Organtransplanterade betraktas som tillhörande riskgrupp för allvarlig COVID-19 infektion och bör därför prioriteras i fas II i enlighet med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation
 • Organtransplanterade bör erhålla en tredje dos mRNA vaccin enligt FHM’s rekommendation från 210901

SvTx Covid-19 Vaccin rekommendation 210216

SvTx Covid-19 Vaccin rekommendation 210225

SvTx Covid-19 tredje dos transplanterade

 

Donationsutredningen – Organbevarande behandling för donation

Den 3 juni 2019 landade den kompletterande donationsutredningen där man lämnar förslag i syfte att öka antalet organ tillgängliga för transplantation. Utredningen kom fram till att det kan vara godtagbart att utföra vissa medicinska insatser innan döden för att möjliggöra organdonation efter döden. Likaså finner man att förutsättning för organdonation får utredas hos möjlig organdonator under organbevarande behandling.

Här är Svensk Transplantationsförenings remissvar Donationsutredningen.

STEP – ScandiaTransplant kidney Exchange program

Den 9 april 2019 beslutade Scandiatransplant om reglerna för korsvis njurdonation med levande givare. Programmet går under beteckningen STEP. I Sverige genomfördes framgångsrikt ett trepartsbyte av njurar i december 2018 beskrivet i en artikel i Läkartidningen. Programmet baserar sig på en komplex matematisk algoritm för korsvis byte av levande njurdonator om denne är inkompatibel till sin tänkta njursjuka mottagare.

DCD – Donation efter cirkulationsstillestånd

Den 10 mars 2020 presenterade DCD-projektet sin slutrapport och nu övergår verksamheten i rutinsjukvård. Eftersom man behöver bygga upp kompetens, logistik och resurser sker bredare införande successivt. Det är regionerna som ansvarar för utvecklingen med stöd av de regionalt donationsansvariga och koordinering genom VOG-Organ (Verksamhetsområdesgrupp organ).