Statistik

Utförda organtransplantationer i Sverige från 1964 och framåt

Den första njurtransplantationen utfördes av Curt Franksson på Serafimerlasarettet i Stockholm 1964.

Första i Sverige:

 • Njurtransplantationen 1964
 •  Pankreastransplantationen 1974
 •  Levertransplantationen 1984
 •  Hjärttransplantationen 1984
 •  Lungtransplantationen 1990
 •  Tarmtransplantationen 1990
 •  Uterustransplantationen 2012

Sv-tx-Reg 2024-07-01 Länken härintill visar utförda transplantationer och organdonatorer i Sverige 1964 och framåt fördelat på år, organ och center. Under respektive flik hittar man exempelvis antalet organdonatorer, antalet organ, fördelning mellan levande givare och avliden donator med mera.

Statistiken sammanställs transplantationskoordinator Kristin Persson verksam i Göteborg.

Vävnad (ex klaffar och hornhinnor) samt uterus (forskning) rapporteras inte här.

Scandiatransplant

Scandiatransplant bildades 1969 och är den organisation med säte i Århus Danmark som organiserar utbyte (allokering) av organ för Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och sedan 2017 även Estland. I dessa länder bor cirka 28,8 miljoner invånare. Organisationen ägs av de 10 sjukhus i Norden som utför organtransplantationer. Cirka 2 000 patienter transplanteras årligen inom Scandiatransplant.

Data rörande väntelistor och utförda transplantationer i Norden finns här.

Vävnadsrådet

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och regioner – SKR. Vävnadrådet är ett nationellt organ och utarbetar stöd till verksamheter inom områden där organ, vävnader, celler och blod hanteras. Här hittar du som arbetar inom dessa verksamheter bl.a. information om utbildningar, hjälp med att tolka regelverk, nationellt samordnade metoder och resultat av olika utredningar. Syftet är att underlätta implementering av lagar och föreskrifter i kliniken. Rådet är fördelat på VOG:

 • Ben
 • Blod
 • Cell
 • Hematopoetiska celler
 • Hjärtklaffar
 • Hornhinnor
 • Könsceller
 • Organ
 • Hud

Socialstyrelsen – Nationellt donationscentrum

Donationsrådet stängde den 1 mars 2018 och ersattes av ett Nationellt donationscentrum, som ska samla och stärka Sveriges arbete med organdonation för att öka antalet organdonationer och därmed leda till ett ökat antal transplantationer. Centret ska ansvara för nationell samordning, kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården, information till allmänheten och verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd.

Socialstyrelsen hanterar donationsregistret: https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/anmal/donationsregistret/

Organisationen MOD har på sin hemsida överskådlig statistik för hur många som väntar på olika organ https://merorgandonation.se/statistik-och-rapporter