Utförda transplantationer i Sverige 1964-2018 fördelat på år, organ och center. Under respektive flik hittar man exempelvis antalet organdonatorer, antalet organ, fördelning mellan levande givare och avliden donator med mera. Statistiken sammanställs av OFO Mellansverige i Huddinge och rapporteras kvartalsvis. 2018-12-31 – Sv Tx Reg 

Transplantationscentra i Sverige

Globala data sammanställda av EU om organdonation och transplantation fördelat per världsdel. Newsletter Transplant 2017

Socialstyrelsen har information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret här. Donationsrådet stängde 1 mars 2018 och ersattes av ett Nationellt donationscentrum, som ska samla och stärka Sveriges arbete med donation för att öka antalet organdonationer och därmed ökade transplantationer. Centret ska ansvara för nationell samordning, kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården, information till allmänheten och verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd.

Nordic Pediatric Renal Transplant Study Group (NPRTSG) har statistik om njurtransplanterade barn i Norden här.

Scandiatransplant bildades 1969 och är den organization med säte i Århus Danmark som organiserar utbyte (allokering) av organ för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I dessa länder bor cirka 26.5 miljoner invånare. Organisationen ägs av de 10 sjukhus i Norden som utför transplantationer. Cirka 2 000 patienter transplanteras årligen inom Scandiatransplant. Data rörande väntelistor och utförda transplantationer i Norden här.

Medlemskap