Statistik

Utförda transplantationer i Sverige 1964-2019

 

2019-12-31 – Sv Tx Reg Länken härintill visar utförda transplantationer i Sverige 1964 och framåt fördelat på år, organ och center. Under respektive flik hittar man exempelvis antalet organdonatorer, antalet organ, fördelning mellan levande givare och avliden donator med mera. Statistiken sammanställs av OFO Mellansverige i Huddinge och rapporteras kvartalsvis. Vävnad rapporteras inte här.

Transplanterande kliniker i Sverige

  • Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Skånes universitetssjukhus, Malmö
  • Skånes universitetssjukhus, Lund
  • Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret här. Donationsrådet stängde den 1 mars 2018 och ersattes av ett Nationellt donationscentrum, som ska samla och stärka Sveriges arbete med donation för att öka antalet organdonationer och därmed ökade transplantationer. Centret ska ansvara för nationell samordning, kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården, information till allmänheten och verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd.

Globala data sammanställda av EU

Globala data sammanställda av EU om organdonation och transplantation fördelat per världsdel. Länk: Newsletter 2018_revised
”Newsletter Transplant is one of the most valuable tools produced by the Committee of Transplantation of the Council of Europe (CD-P-TO) in conjunction with the Spanish Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Since 1996, this publication has allowed the CD-P-TO to share information on donation and transplantation activities in member states of the Council of Europe (CoE) – and beyond – and to present some of the projects developed by this committee and documents of relevance to the field.”

Nordic Pediatric Renal Transplant Study Group (NPRTSG)

Nordic Pediatric Renal Transplant Study Group (NPRTSG) har statistik om njurtransplanterade barn i Norden här.

Scandiatransplant

Scandiatransplant bildades 1969 och är den organization med säte i Århus Danmark som organiserar utbyte (allokering) av organ för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I dessa länder bor cirka 26.5 miljoner invånare. Organisationen ägs av de 10 sjukhus i Norden som utför transplantationer. Cirka 2 000 patienter transplanteras årligen inom Scandiatransplant. Data rörande väntelistor och utförda transplantationer i Norden här.