Organdonation

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Under 2018 har 182 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ, men nästan en person i veckan dör i väntan på en transplantation. Behovet av organ 1 januari 2019 var 807 organ:

Njure

Lever

Lever och njure

Hjärta

Lunga

Hjärta + lunga

Bukspottkörtel

Njure + bukspottkörtel

Cell-öar

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel/öar. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. En förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ.

Att bli donator efter sin död

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer och det finns egentligen inga åldersgränser! ​​​Det är organens och vävnadernas kondition som avgör om en donation är möjlig eller inte. Och man behöver inte själv avgöra om man duger som donator. Ingen behöver avstå från att göra sin vilja att donera känd på grund av ålder, levnadsvanor eller eventuella sjukdomar. Sjukvården gör en medicinsk prövning av alla som anmält att de vill donera, om de blir aktuella för donation.

DCD-projektet

I februari 2018 inleddes ett projekt med DCD – donation efter cirkulatorisk död. Fram till hjärndödsbegreppet 1988 skedde organdonation med DCD. Det finns bara en död och det är när hjärnans funktioner upphört att fungera, men vägen dit kan vara annorlunda. För att kunna bli organdoandonator efter döden måste döden ske på en intensivvårdsavdelning. Vid DCD slutar hjärtat att slå och sedan dör hjärnan när den inte får syre. Vid DBD dör hjärnan men hjärtat fortsätter att slå. Efter 1988 till nu så omhändertas och transplanteras idag organ från avlidna donatorer genom en s.k. DBD-process. DBD står för Donation after Brain Death, som på svenska kallats ”donation då döden inträffar efter primär hjärnskada”.

I många andra länder kompletteras denna donationsprocess med en DCD-process. DCD står för Donation after Circulatory Death, som vi i Sverige valt att kalla ”donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”. I de länder där DCD förekommer utgör denna typ av donation ett komplement till DBD och fler patienter erbjuds då möjligheten att få donera efter sin död. Läs mer på vävnadsrådet http://vavnad.se/dcd-projektet/.