Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Den 1 januari 2017 var det 827 personer som väntade på transplantation

  • Njure: 655
  • Lever: 64
  • Lever och njure: 1
  • Hjärta: 33
  • Lunga: 36
  • Hjärta + lunga: 0
  • Bukspottkörtel (pancreas): 6
  • Pancreas + njure: 14
  • Tarm: –
  • Cell-öar: 18

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel/öar. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. En förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ.

ATT BLI DONATOR EFTER SIN DÖD

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer och det finns egentligen inga åldersgränser! ​​​Det är  organens och vävnadernas kondition som avgör om en donation är möjlig eller inte. Och man behöver inte själv avgöra om man duger som donator. Ingen behöver avstå från att göra sin vilja att donera känd på grund av ålder, levnadsvanor eller eventuella sjukdomar. Sjukvården gör en medicinsk prövning av alla som anmält att de vill donera, om de blir aktuella för donation.