Styrelsen 21/22

Föreningens årsmöte väljer styrelsen, vilket ickepandemiår brukar sammanfalla   med föreningens årliga Höstmöte. Läkaresällskapets stadgar föreskriver att enbart läkare kan inneha ordinarie styrelsepost men föreningens styrelse har i uppdrag från årsmötet att adjungera en representant för omvårdnadsprofessionen och en representant för koordinatorsgruppen. Senaste  digitala årsmöte var den 18 november 2021.

OrdförandePer Lindnér
per.lindner@vgregion.se
Transplantationskirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

SekreterareLars Wennberg
lars.wennberg@sll.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

SkattmästareBengt von zur Mühlen
bengt.muhlen@medsci.uu.se
Njurmedicinare, transplantationskirurgen Akademiska sjukhuset i Uppsala

Carl Jorns
carl.jorns@regionstockholm.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Johan Nilsson
johan.nilsson@skane.se
Professor vid thoraxkirurgen, Skånes universitetssjukhus i Lund

Clara Paul
clara.paul@skane.se
Transplantationskiryrg, Skånes universitetssjukhus Malmö

Malin Sternby
malin.sternby@vgregion.se
Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Amir Sedigh
amir.sedigh@akademiska.se
Transplantationskirurg, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Anna Forsberg
anna.forsberg@skane.se
Professor i Vårdvetenskap, Skånes universitetssjukhus i Lund

Föreningens Höstmöten från 2011 och framåt

Göteborg 2011

Stockholm 2012

Uppsala 2013

Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige)

Göteborg 2015

Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening

Uppsala 2017

Stockholm 2018

Göteborg 2019

Malmö (2020/2021) flyttat till 2022