Styrelsen 23/24

Föreningens årsmöte väljer styrelsen, vilket brukar sammanfalla med föreningens årliga Höstmöte. Läkaresällskapets stadgar föreskriver att enbart läkare kan inneha ordinarie styrelsepost men föreningens styrelse har i uppdrag från årsmötet att adjungera en representant för omvårdnadsprofessionen och en representant för transplantationskoordinatorsgruppen. Senaste årsmöte var den 16 november 2023 i Uppsala.

OrdförandeAmir Sedigh
amir.sedigh@akademiska.se
Transplantationskirurg, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Vetenskaplig sekreterareLars Wennberg
lars.wennberg@sll.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

SkattmästareBengt von zur Mühlen
bengt.muhlen@medsci.uu.se
Njurmedicinare, transplantationskirurgen Akademiska sjukhuset i Uppsala

Carl Jorns
carl.jorns@regionstockholm.se
Transplantationskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Johan Nilsson
johan.nilsson@skane.se
Professor vid thoraxkirurgen, Skånes universitetssjukhus i Lund

Clara Paul
clara.paul@skane.se
Transplantationskiryrg, Skånes universitetssjukhus Malmö

Malin Sternby-Eillard
malin.sternby@vgregion.se
Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Ulrika Samuelsson
ulrika.samuelsson@vgregion.se
Transplantationskoordinator, Sahlgrenska

Anna Forsberg
anna.forsberg@skane.se
Professor i Vårdvetenskap, Skånes universitetssjukhus i Lund