Om oss

Svensk Transplantationsförening

utgör en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader.

Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Föreningen anordnar ett årligt Höstmöte som alternerar mellan Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg.

  • Göteborg 2011
  • Stockholm 2012
  • Uppsala 2013
  • Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige)
  • Göteborg 2015
  • Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening
  • Uppsala 2017
  • Stockholm 2018
  • Göteborg 2019
  • Malmö 2020

Medlemskap i Svensk Transplantationsförening

Läkare, blivande läkare och andra medicinska yrkesutövare såsom sjuksköterskor, transplantations- eller patientkoordinatorer är välkomna att söka medlemskap i Svensk Transplantationsförening. Företrädare för medicinen (transplantation eller organdonation) närstående verksamhet ges möjlighet till associerat medlemskap. Skicka ett meddelande till föreningens kassör.

Ange i ett e-mail önskemål om medlemskap och uppgift om var du arbetar. Ange även om du är medlem i Sveriges Läkarförbund då årsavgiften i så fall debiteras genom dem. Övriga erlägger årsavgiften på 100 kronor på föreningens postgiro: 3 46 24-7.

Medlemmar i Svensk Transplantationsförening kan till ungefär halva ordinarie kostnaden bli medlemmar i The Transplantation Society (TTS). Organsiationen har 6700+ medlemmar och är ett internationellt forum för ut-ecklingen av organtransplantation. TTS tidning Transplantation är en av de mest inflytelserika vetenskapliga tidningarna inom transplantation och citeras mer än 25 000 gånger varje år.

Fullt reducerat medlemskap i TTS (läkare och disputerade) kostar 750 kronor per år, och reducerat associerat (övriga) kostar 375 kronor per år. TTS avgiften sätts in på föreningens postgiro 3 46 24-7.

Dialäsen för medlemmar

Medlemmar i Svensk Transplanationsförening erhåller tidningen Dialäsen utan extra kostnad. Tidningen utkommer 6 gånger per år och upplagan är cirka 3 000.

Dialäsen har under sina 23 år blivit en omtyckt tidning bland personal verksamma inom njursjukvård (läkare, immunologer, sjuksköterskor, patientkoordinatorer, dietister, farmaceuter, kuratorer och medicintekniker verksamma inom njursjukvård, transplantation och organdonation.

Föreningens deltagande i möten

Föreningen deltar eller är delarrangör i flera möten som rör donation och organtransplantation med exempelvis:

Leverdagarna och Rolf Olsson symposiet Leverdagarna är ett praktiskt inriktat möte som täcker ett brett spektrum inom medicinsk och kirurgisk hepatologi och vänder sig till läkare och vårdpersonal som tar hand om leversjuka eller levertransplanterade patienter. http://www.leverdagarna.se

Stockholm Liver Week med information på: leverveckan.se

Accessmötet – access är den port som behövs för peritoneal eller bloddialys och accesskirurgin sköts oftast av transplantationskirurger.

DCD – Donation after circulatory Death – Vävnadsrådet har initierat denna process och sedan 5 februari rullar projektet i Sverige på 6 utvalda sjukhus.