Kompletterande utredning om organdonation landade 3 juni

Regeringen gav Sten Heckscher i uppdrag att utreda hur man bättre kan ta tillvara biologiskt material för transplantationsändamål vilket bättre skulle motsvara den höga donationsviljan i befolkningen. Förslagen presenterades den 3 juni och kan läsas i denna länk:...