Kompletterande utredning om organdonation landade 3 juni

Regeringen gav Sten Heckscher i uppdrag att utreda hur man bättre kan ta tillvara biologiskt material för transplantationsändamål vilket bättre skulle motsvara den höga donationsviljan i befolkningen. Förslagen presenterades den 3 juni och kan läsas i denna länk:...

Evenemang

Inget evenemang hittades!

Kontakt

Bengt von Zur-Mühlen
bengt.muhlen@medsci.uu.se
Transplantationskirurgen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
© 2019 Svensk Transplantationsförening
En hemsida från Lund IT & Webb AB